Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om at Nav bevisst nedprioriterer småbedriftene når det gjelder refusjon av sykepenger, med henvisning til oppslag i Trønder-Avisa 2. mai d.å.

Datert: 07.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Ifølge Trønder-Avisa 2. mai d.å. kommer det frem at Bunadsaum, som er en liten bedrift i Nord-Trøndelag, har ventet i over 8 måneder på å få refundert sykepenger fra Nav. Nav Nord-Trøndelag uttaler i samme artikkel: "Utbetaling til arbeidsgivere har vi dermed valgt å nedprioritere, noe som dessverre gjør at det tar lengre tid enn ønskelig før bedriftene får sine refusjoner."

Er statsråden tilfreds med at Nav bevisst nedprioriterer småbedriftene når det gjelder refusjon av sykepenger?


Les hele debatten