Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å sikre at rollen som netteier og kraftprodusent er klart adskilt, med bakgrunn i at Statkraft er blitt netteier gjennom oppkjøp av mindre og mellomstore nettselskaper

Datert: 07.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Da energiloven ble vedtatt i 1991 fikk Statkraft SF ansvaret for statens kraftproduksjon, mens Statnett SF overtok ansvaret for statens del av sentralnettet mv. Nå ser vi at Statkraft er blitt netteier gjennom oppkjøp av mindre og mellomstore nettselskaper. Konkurransetilsynet frykter at Statkraft kan bruke inntektene fra denne nettvirksomheten til ulovlig subsidiering av kraftproduksjon.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at rollen som netteier og kraftprodusent er klart adskilt, slik Stortinget har forutsatt?


Les hele debatten