Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til landbruks- og matministeren

Om å bekjempe den alvorlige dyresykdommen blåtunge som ble påvist for første gang i Norge i vinter

Datert: 07.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I vinter er den alvorlige dyresykdommen blåtunge påvist for første gang i Norge. Viruset er påvist i 4 storfebesetninger i Agder uten at dyr er blitt syke. Sykdommen er ikke farlig for mennesker, men gir store plager for dyrene. Agderbøndene ser med stor uro på faren for videre utbredelse, og forventer at myndighetene, med Mattilsynet i spissen, gjør det de kan for å bekjempe sykdommen. God dialog med bøndene, prøvetakingsprogram, økonomi og behov for vaksinering vurderes.

Hvordan følger statsråden opp denne situasjonen?


Les hele debatten