Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at flere av landets viktigste flyplasser rammes av forhold som kan begrense eller redusere flytrafikken, herunder krav om sikkerhetssoner, og hva som gjøres for å løse disse problemene

Datert: 12.05.2009
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Flere av landets viktige flyplasser rammes av forhold som kan begrense eller redusere trafikken. Det gjelder krav om sikkerhetssoner på lufthavnene i Stavanger, Trondheim, Kristiansund, Harstad/Narvik, Kristiansand og Ålesund der Avinors pengemangel vil medføre kortere rullebane. For Bergen lufthavn gjelder det planlagt utbygging for å utføre pålagte sikkerhetstiltak som stoppes av Forsvaret. Disse forholdene gir luftfarten tilbakeskritt i stedet for utvikling.

Hva vil statsråden gjøre for å løse disse problemene?


Les hele debatten