Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å sørge for at jerven ikke får fotfeste i Luster, med bakgrunn i at populasjonen er høy og medfører store utfordringer for både utmarksnæringen og villreinen i Vest-Jotunheimen

Datert: 06.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Bestandsmålet for jerv er ifølge rovviltforliket 39 ynglinger. I fjor ynglet det 51 jerv, en overoppfyllelse på 30 pst. I rovviltregion 1 skal det ifølge forliket ikke finnes jerv. I Luster er populasjonen av jerv allikevel høy og medfører store utfordringer for både utmarksnæringene og villreinen i Vest-Jotunheimen. Luster er på mange måter porten mot Vestlandet og etablering av en jervstamme der kan åpne hele Vestlandet for jerv.

Hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at jerven ikke får fotfeste i Luster?


Les hele debatten