Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Om hvordan læremiddelsituasjonen i den samiske skolen vil være ved skolestart til høsten, skoleåret 2009/2010

Datert: 14.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er kunnskapsministerens overordna ansvar at samtlige elever her i landet får den opplæringa de har krav på. Læremidler tilpassa Kunnskapsløftet Samisk har vært en mangelvare. I muntlig spørretime 30. april 2008 svarte statsministeren at samiske barn har krav på læremidler på samisk, og 7. mai 2008 svarte kunnskapsministeren skriftlig at, ifølge opplæringsloven § 9-3, skal skolene ha tilgang til nødvendige læremidler.

Hvordan vil læremiddelsituasjonen i den samiske skolen nå være ved skolestart til høsten, skoleåret 2009/2010?


Les hele debatten