Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Datert: 14.05.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Høgskolen i Hedmark har lagt frem en rapport som viser vesentlig skjevfordeling mellom høgskolenes basisbevilgninger. Høgskolen i Sør-Trøndelag kommer for eksempel ut ca. 25 pst. dårligere i forhold til sammenlignbare skoler selv når man korrigerer for forskjell i studietilbud og skolenes størrelse.

Kan statsråden bekrefte at en gjennomgang av fordelingsnøkkel for basisbevilgninger til høgskolene blir en del av den utredningen som nå foregår i departementet?


Les hele debatten