Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Om å sikre botilbud for personer utsatt for menneskehandel, med henvisning til at enkelte ofre har blitt værende på krisesentre over lang tid

Datert: 14.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Krisesentrene er trygge oppholdssted for mennesker i en akutt krisesituasjon. Krisesentrene fungerer også som et midlertidig oppholdssted for personer som er utsatt for menneskehandel før bosetting eller hjemreise. Jeg har blitt kjent med at enkelte ofre for menneskehandel har blitt værende på krisesentre over lang tid. Dette er en uheldig situasjon, både for ofrene selv og andre brukere av krisesentrene.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre botilbud for personer utsatt for menneskehandel?


Les hele debatten