Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å sørge for at vi får en helhetlig CO¨2-politikk, med henvisning til at Regjeringen tillater å bygge gasskraftverk på oljeplattformer, men ikke på land

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I flere regioner i landet er kraftsituasjonen vanskelig. Situasjonen i Midt-Norge er velkjent, men også i Finnmark er den tidvis veldig krevende. Samtidig jobber flere partier, inkludert i Regjeringen, for at nye petroleumsinstallasjoner skal elektrifiseres fra land, både utenfor Midt-Norge og Finnmark. Det er vanskelig å se hvor denne kraften skal komme fra. Etter tre og et halvt år med rød-grønn regjering har småkraftsatsingen gått fra at det ble bygd 27 småkraftverk i 2005 til at det i fjor ble ferdigstilt ett småkraftverk. Vindkraftsatsingen de siste fire årene har ikke gitt noen nye konsesjoner som har blitt realisert.

Men når det gjelder gasskraftpolitikken, er paradoksene enda større. Regjeringen tillater altså å bygge gasskraftverk på oljeplattformer, men ikke på land, til tross for at det som regel ville vært langt mer miljøvennlig om en bygde gasskraftverkene på land og ikke på plattformen. For eksempel legger Regjeringen opp til å tildele konsesjon til fem gassturbiner på flyteproduksjonsplattformen som skal drifte Goliat-feltet, mens en på land ikke har gitt konsesjon til at Hammerfest Energi og Sargas får bygge et gasskraftverk med CO2-rensing.

Paradokset blir enda større når en ser at i Midt-Norge så ønsker en fra Fræna – et område med kraftkrise – å bygge et gasskraftverk, men Regjeringen forutsetter at det skal være CO2-rensing fra oppstart, til tross for at den samme regjeringen sier at CO2-rensing er en teknologi som ikke er kommersielt tilgjengelig. Den må først utvikles på Mongstad – og den ligger i hvert fall fem år fram i tid. Så en stiller altså krav til en teknologi som ikke er realistisk i Midt-Norge. En sier nei til utbygging av gasskraftverk med rensing basert på en annen teknologi i Hammerfest, men en sier ja til gasskraftverk på sjøen så lenge det er i forbindelse med oljevirksomhet.

Vil statsråden sørge for at en får en helhetlig CO2-politikk på dette området, og at en gjør det mulig å bygge gasskraftverk på land med forutsetning (presidenten avbryter) …


Les hele debatten