Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Om listen av saker hvor SV i regjering leverer det motsatte av det de har lovet, og hvorvidt det er disse nederlagene som gjør at miljøvernministeren har kalt Arbeiderpartiet en brems i miljøpolitikken

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det vakte oppsikt i Stortinget da tidligere statsråd Åslaug Haga forleden sa at det var sterke krefter i Regjeringen som motarbeidet en robust satsing på fornybar energipolitikk. Det vakte også oppsikt da miljøvernminister Erik Solheim til Dagsavisen beklaget seg over Arbeiderpartiet, som framstår som en brems i miljøpolitikken. Jeg oppfatter det som en bortforklaring og en ansvarsfraskrivelse i en tid hvor listen over dårlige miljøsaker fra Regjeringen er lang.

Vi har allerede diskutert håndteringen av oljesandsaken, som vekker reaksjoner og irritasjon i SV. Vi får gjentatte utsettelser når det gjelder rensing på Mongstad, og vi får det som olje- og energiministeren forklarer som en skrinlegging av renseprosjektet på Kårstø. I tillegg legger Regjeringen fram en sak om Goliat-utbygging, som vil representere store klimagassutslipp, en sak som SV tidligere har sagt at de vil slåss aktivt imot. Vi har fått en naturmangfoldlov som ikke inkluderer havområdene, noe som var et primærkrav fra miljøbevegelsen. Vi får til overmål åpning for oljevirksomhet utenfor Jan Mayen. Det hører med at SV var det eneste partiet som gikk til valg på at all oljeaktivitet i Barentshavet var en imot.

Her står vi altså overfor en lang liste – og en økende liste – hvor SV i regjering leverer det stikk motsatte av det de har lovt. Er det disse sakene og disse nederlagene miljøvernministeren har i tankene når han på hele førstesiden i Dagsavisen forleden beklager seg over å måtte sitte i regjering med et Arbeiderparti som er en brems i miljøpolitikken?


Les hele debatten