Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt fiskemottak i Lofoten og Vesterålen kan få kompensert de tapene de lider i løpet av sommermånedene hvis de kan dokumentere leveringssvikt som resultat av seismikkskyting

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det går mot en ny seismikksesong, men også mot en ny blåkveite- og seisesong utenfor Lofoten og Vesterålen. Til tross for at flertallet på Stortinget har lagt til grunn at seismikkskyting i regi av Regjeringen vil medføre et lavere konfliktnivå enn seismikkskyting i regi av aktørene i næringen, har det de to siste sesongene vært et, vil jeg si, skyhøyt konfliktnivå som er helt upresedert i norsk petroleumshistorie.

Fiskeridirektoratets vedtak om å stenge store deler av blåkveitefisket nord for Vesterålen og Lofoten i en periode hvor drivstoffpriser og råstoffpriser allerede gav næringen store utfordringer i forhold til lønnsomhet, gjorde at fangstvolumet både for sei og blåkveite gikk til dels kraftig ned. Flåten har blitt delvis kompensert, men landindustrien har ikke blitt kompensert, og opplever heller ikke at det har vært en god dialog til tross for lovnader om det motsatte fra Regjeringens side. Dette er en industri som fra før av har lav lønnsomhet, og som sommerstid baserer en god del av sin drift nettopp på blåkveitefiske, som altså ble stengt. Uten dette fisket vil mange anlegg måtte holde stengt sommerstid, noe som igjen påvirker det lokale seifisket negativt, ettersom dette flåtesegmentet da ikke får levert fangstene i sine egne hjemmehavner. Da er spørsmålet: Vil statsråden ta initiativ til at den delen av fiskeindustrien, altså mottakene, som kan dokumentere leveringssvikt som resultat av seismikkskytingen, og som egentlig gjør Regjeringen en tjeneste, får kompensert de tapene de lider i løpet av sommermånedene – gjerne med krav om at de også må holde åpent til tross for inntektstapet?


Les hele debatten