Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorfor ikke Norge stiller med mer pansret kjøretøy og riktig utstyr i forbindelse med våre utenlandsoppdrag, med henvisning til sikkerhetssituasjonen i Afghanistan i dag

Datert: 27.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Sist helg gjennomførte NATOs parlamentarikerforsamling sin vårsesjon her i Oslo. Afghanistan var naturligvis et sentralt tema. Til stede på møtet var også NATOs generalsekretær. Han påpekte igjen mangelen på soldater og mangelen på utstyr og materiell til Afghanistan. Over lengre tid har vi observert at norske soldater i utenlandsoperasjoner har hatt utilstrekkelig og dårlig utstyr til disposisjon. Det er mangelen på personlig beskyttelsesutstyr som er avgjørende for det gjeldende trusselbildet, så vel som avdelingsutstyr.

Fremskrittspartiet er svært opptatt av at soldatene våre skal ha tilgang til det beste utstyret, slik at risiko og trusler blir minimalisert. Vi har gjentatte ganger påpekt de utfordringene soldatene våre står overfor i den sikkerhetssituasjonen som råder i Afghanistan i dag. Vi har over tid sett flere situasjoner som har hatt tragisk utfall, som følge av bl.a. for dårlig materiell. Senest for noen uker siden opplevde vi dessverre en tragedie igjen, som følge av eksplosiver som ble rettet mot kjøretøy som var upansret. Vårt spørsmål er derfor: Hvorfor stiller ikke Norge med mer pansret og riktig utstyr i forbindelse med våre utenlandsoppdrag? Skyldes dette at budsjettbevilgningene til Forsvaret er for lave, eller står det på politisk vilje til å få dette gjennomført?


Les hele debatten