Muntlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt Senterpartiet er fornøyd med utviklingen i norsk landbruk de siste fire årene, og om løftene fra Soria Moria om et offensivt landbruk er innfridd

Datert: 27.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Nå har den rød-grønne regjeringen hatt makten i nesten fire år. Det er tid for oppsummering. Det er tid for å se på hva Regjeringen har klart å få til i en hel stortingsperiode. Fire år er fire jordbruksoppgjør – fire muligheter til å innfri de mange, og gode, løftene om en offensiv satsing på landbruket. Senterpartiet har altså vært fire år i regjering – i en regjering som utgår fra et flertall i Stortinget, og som dermed har muligheter til å gjennomføre den politikken den ønsker.

Kristelig Folkeparti har registrert at regjeringspartiene har brukt denne makten og muligheten til å gjennomføre de forskjellige regjeringspartienes hjertesaker. Et eksempel på dette er SVs barnehageløfte – det er gjennomført med en koste hva det koste vil-strategi.

Jeg antar at det som er hjertesak nummer én for Senterpartiet, må være landbruket. Og til tross for at Senterpartiet har vært i maktposisjon, og at Senterpartiet har hatt landbruksministeren, eller landbruksministrene, i hele perioden, registrerer vi at det fortsatt er uro og manglende optimisme i landbruket når det gjelder rekruttering av unge til næringen, og når det gjelder lønnsomhet og inntjening. Det er fortsatt vanskelig å finansiere nyinvesteringer i landbruket. Det foregår en utstrakt nedbygging av bruk, spesielt i områder med spredt bosetting, og vi opplever uro rundt gjengroing av kulturlandskapet.

Mitt spørsmål til statsråden blir da: Er statsråd Brekk og Senterpartiet fornøyd med utviklingen i norsk landbruk de fire siste år? Har en kommet i mål? Mener statsråden at en har innfridd alle løfter om et offensivt landbruk fra Soria Moria?


Les hele debatten