Muntlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til utenriksministeren

Om respekten for domsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, med henvisning til en uttalelse fra statsråd Giske vedr. ytringsfrihet i Norge

Datert: 27.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Mitt spørsmål går også til utenriksministeren, som har ansvaret for vårt forhold til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Om en dom som nylig ble avsagt der, sa statsråd Trond Giske nylig følgende:

«Det er jammen meg et godt spørsmål, rent prinsipielt, om sju dommere fra Strasbourg, fra Aserbajdsjan og seks andre land, vet bedre hvordan ytringsfriheten i Norge ivaretas enn det stortingsflertallet gjør.»

Jeg vil gjerne høre utenriksministeren vurdering av om han synes dette er et riktig utgangspunkt for en debatt. Jeg har sett at utenriksministeren mener at Trond Giske har ytringsfrihet. Det legger jeg også til grunn, og jeg er enig med ham i det. Men mitt spørsmål går altså videre. Det er en faglig debatt om overnasjonalitet knyttet til konvensjoner blant norske jurister. Mener utenriksministeren at denne uttalelsen fra hans statsrådskollega er et godt utgangspunkt for en slik debatt? Og er det et godt utgangspunkt for utenriksministerens gjerning når det gjelder – hva skal vi si – å formane andre land til å støtte opp om menneskerettighetsdomstolen, alt dens arbeid og respekt for de avgjørelser som der fattes. Det er et faktum at mange av Europarådets medlemmer er land som har et nytt og begynnende demokrati, der respekten for domstolsavgjørelser ikke alltid er så god som den burde være. Norge har alltid hatt den rollen at vi har formant til respekt for slike avgjørelser. Tror utenriksministeren at den type uttalelse som jeg nå siterte, styrker Norges troverdighet?


Les hele debatten