Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Om praktiseringa av lovleg telefonavlytting frå Telenor si side i høve til lov og forskrift og det personlege rettsvernet

Datert: 10.01.1997
Besvart: 15.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Stortinget har fastsett lovreglar for telefonavlytting som krev at Telenor gjer sin del av jobben for politiet.

Utfører Telenor alt arbeid i tilknytning til dette på ein slilk måte at både lov og forskrift og det personlege rettsvernet tilden enkelte blir respektert?"


Les hele debatten