Spørsmål ved møtets slutt fra Per Sandberg (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sørge for at mennesker som har vært involvert i terrorvirksomhet, herunder personer med direkte og indirekte tilknytning til Taliban, hindres opphold i Norge

Datert: 20.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Med bakgrunn i det oppslaget som vi våknet opp til i dag tidlig, valgte jeg å ta initiativ og benytte meg av § 37 a, fordi jeg mener situasjonen er meget alvorlig.

Vi har i lengre tid blitt nærmest advart fra Politiets sikkerhetstjeneste om at enkelte personer har kommet til Norge med ukjent agenda. I dag får vi altså gjennom et stort oppslag i Aftenposten bevis for at en rekke personer med direkte og indirekte tilknytning til Taliban faktisk har fått opphold i Norge.

Jeg ser at det i retningslinjene til UDI er et eget kapittel om Taliban, og hva som skal legges til grunn for at de som har tilknytning til Taliban, skal få opphold i Norge. Det er i seg selv kritikkverdig at man overlater til UDI nærmest å tolke disse retningslinjene slik at hvem som helst kan få opphold i Norge.

Jeg tillater meg også kort å sitere fra Aftenposten. Der er det tatt fram fire eksempler på personer som har hatt sterk tilknytning til Taliban, og som har fått opphold i Norge:

- En person opplyste "å ha vært med på å arrestere og torturere lokale kommandanter som kjempet mot Taliban".- Har fått opphold i Norge.

- En annen person søkte "om opphold i oktober 2003 med henvisning til at hans familie var ansvarlig for en rekke drap". - Har fått opphold i Norge.

- En tredje person «søkte asyl i 2003. Begrunnet asylsøknad med at "familien hans levde godt under Taliban". - Har fått opphold i Norge.

- En fjerde person søkte "asyl fordi han fryktet å bli drept etter å ha hjulpet syv Taliban-fanger å rømme fra et fengsel". - Har fått opphold i Norge.

Jeg registrerer også at en av våre soldater, en veteran, som er den eneste som tør å stå fram, i denne sammenhengen sier at de "fleste veteranene er redde for å stå fram". I Forsvaret er de "advart mot at det kan komme reaksjoner, blant annet fra ytterliggående miljøer" i Norge.

I en sånn situasjon vil altså UDI og den sittende regjeringen gi opphold til flere og flere. Det antydes at det er syv personer foreløpig, men ingen vet hvor mange det er. For Fremskrittspartiet er dette totalt uakseptabelt.

Jeg mener også at både i forhold til sikkerheten i Norge og sikkerheten til våre soldater er det en annen alvorlig sak i dette bildet, nemlig at man pulveriserer asylinstituttet til de grader. Man snur intensjonene i asylinstituttet fra å ha muligheter til å gi beskyttelse for personer som er forfulgt, til å gi beskyttelse til personer som forfølger personer, og det synes jeg ikke Norge kan være bekjent av overhodet. Man gir altså opphold, selv om behovet ikke kan dokumenteres, til personer som i hvert fall indirekte har begått drap på norske soldater, og som nesten daglig bekjemper norske soldater, som rett og slett er ute i fredsoppdrag. Disse personene åpner man for å gi opphold i Norge. Det vitner jo om at norsk innvandringspolitikk er skjøvet totalt til side i forhold til det som var intensjonene. Og man fortsetter å bruke internasjonale konvensjoner. Man bruker Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen på en slik måte at også den konvensjonen blir sett i et lys som det ikke står respekt av.

Når PST gjennom lengre tid har advart, er det nå betimelig ut fra dette oppslaget i dag, å spørre statsråden: Vil nå Regjeringen foreta en gjennomgang av retningslinjene, særlig av det kapitlet som går på Taliban og andre mennesker som har vært involvert i terrorvirksomhet, og redigere det på en slik måte at disse hindres opphold i Norge? Vil statsråden og Regjeringen også sørge for å ta kontroll og styring over UDI og UNE på en slik måte at vi får de resultatene og ønskene vi har i forhold til å gi opphold i Norge, nemlig å gi beskyttelse til de menneskene som har behov, og bekjempe terrorisme, som er et av de store målene som også Norge har sluttet seg til?


Les hele debatten