Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Om at det er opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal gis skattemessig fradrag for utgifter ved adopsjon

Datert: 06.01.1997
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 15.01.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Barne- og familiedepartementet er det opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt det skal gis skattemessig fradrag for utgifter i forbindelse med adopsjon. Dette strider mot allmenn praksis i skattesystemet.

Er det finansministerens oppfatning at dette er en akseptabel praksis, eller vil han ta et initiativ for å rette opp denne åpenbare skjevheten?"


Les hele debatten