Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som gjøres for å forbedre veikvaliteten, med bakgrunn i etterslepet på de eksisterende fylkesveiene og at Riksrevisjonen i en ny rapport kritiserer styring og kontroll med drift og vedlikehold av veier

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge Statens vegvesens egne målinger er 1 km av hver mil med stam- og riksvei blitt dårligere vei i perioden 2005-2009. Ifølge beregninger utført for KS er vedlikeholdsetterslepet på de riksveiene staten overfører til fylkene fra 1. januar 2010 på 10 mrd. kr. Etterslepet på eksisterende fylkesveier er på 12 mrd. kr. Riksrevisjonen kritiserer i en ny rapport styring og kontroll med drift- og vedlikehold av veier. Havarikommisjonen har igjen pekt på dårlig vei som dødsulykkeårsak.

Hva gjør statsråden for å forbedre veikvaliteten?


Les hele debatten