Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt det blir lavere eller høyere bevilgninger til universitetene i 2010

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer rekord i bruk av oljepenger, og da skulle man tro at det viktigste kunne prioriteres. I Østlandets Blad 14. oktober kan vi imidlertid lese at rektor på Universitetet for miljø- og biovitenskap uttaler stor skuffelse over at det er et kutt på 120 mill. kr for universitetene. Universitetet for miljø- og biovitenskap får 9,7 mill. kr mindre enn antatt. Kunnskapsdepartementet kan ikke redegjøre for årsaken til dette.

Kan statsråden avklare om det blir lavere eller høyere bevilgninger til universitetene i 2010?


Les hele debatten