Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om den sikkerhetsmessige bakgrunn for at Regjeringen planlegger å terminere den norske infanterienheten i PRT Meymaneh i Afghanistan allerede fra medio 2010, og hvorvidt beslutningen er drøftet med afghanske myndigheter og NATO

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Regjeringen planlegger å terminere den norske infanterienheten i PRT Meymaneh, Afghanistan allerede fra medio 2010.

På hvilken sikkerhetsmessig bakgrunn er det at Regjeringen foreslår en slik avvikling, og er beslutningen drøftet med afghanske myndigheter og NATO?


Les hele debatten