Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt regjeringspartiene har en ambisjon om å innføre obligatorisk førskoletilbud til alle barn under skolepliktig alder

Datert: 15.10.2009
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 21.10.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): I den politiske plattformen til flertallsregjeringen heter det at Regjeringen ønsker å utrede et pedagogisk tilbud til alle barn i førskolealder.

Kan statsråden svare på om det i denne formuleringer ligger en ambisjon fra regjeringspartiene om å innføre obligatorisk førskoletilbud til alle barn under skolepliktig alder?


Les hele debatten