Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeidsministeren

Om å øke sosialhjelpssatsene for å bekjempe fattigdommen, og forskriftsfeste at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor målingen av sosialhjelp

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Kristelig Folkeparti savner mer offensive og målrettede tiltak mot fattigdom i budsjettet. Regjeringen gjør ingenting for å øke sosialhjelpssatsene, verken bindene minstesatser eller reell økning av normerte satser. Dette til tross for at mange rød-grønne i valgkampen mente dette var det viktigste verktøyet for å bekjempe fattigdommen.

Vil statsråden imøtekomme Kristelig Folkepartis forslag om høyere, bindende minstesatser og forskriftsfeste at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp?


Les hele debatten