Spørretimespørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til arbeidsministeren

Om å vurdere en mer målrettet innsats for yrkeshemmede med vekt på helhetlige attføringstiltak

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Regjeringen prioriterer i statsbudsjettet ordinært arbeidsledige med 2 000 arbeidsmarkedsplasser i en tid hvor 36 000 yrkeshemmede venter på tiltaksplass og antallet yrkeshemmede nærmer seg 90 000. Dette er dessverre ikke om noen aktiv attføringssatsing, selv om økt satsing på kvalifiseringsprogrammet er bra.

Vil statsråden vurdere en mer målrettet innsats med vekt på helhetlige attføringstiltak med mer midler øremerket personer med behov for tett oppfølging og lengre tiltakskjeder?


Les hele debatten