Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om økt engangsstønad i forbindelse med fødsel og adopsjon til personer uten tidligere tilknytning til arbeidslivet

Datert: 15.10.2009
Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 21.10.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Personer uten tidligere tilknytning til arbeidslivet diskrimineres kraftig i forhold til yrkesaktive når det gjelder stønad i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon. Økt engangsstønad vil være et målrettet tiltak både for å redusere aborttallene, og for å bedre økonomien for barnefamilier med aller svakest råd.

Vil statsråden være med på å øke engangsstønaden til i første omgang 1 G, og siden 2 G, dvs. en firedobling av dagens støtte?


Les hele debatten