Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å bremse utviklingen av langtidssykdom hos pasienter med muskel- og skjelettlidelser, som utgjør nesten halvparten av antallet uføre

Datert: 15.10.2009
Besvart: 21.10.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Sykepengeutbetalingene og antallet uføre øker. Pasienter med muskel- og skjelettlidelser utgjør nesten halvparten, og når det gjelder denne gruppa er det tydeligvis et stort forbedringpotensial for å kunne holde folk i jobb.

Hvilke målrettede tiltak mener statsråden er iverksatt for å bremse utviklingen av langtidssykdom hos pasienter med muskel- og skjelettlidelser, og tror statsråden at ventetidene i helsesektoren er med å bidra til at flere ikke er i arbeid?


Les hele debatten