Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Om Sivilombudsmannens kritikk av bruken av politiarrest, og å stanse uverdig og lovstridig bruk til opphold utover 5 døgn

Datert: 10.01.1997
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 15.01.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Hvordan vil justisministeren følge opp Sivilombudsmannens kritikk av bruken av politiarrest, samt få slutt på den uverdige og lovstridige bruk av politiarrest til opphold utover 5 døgn?"


Les hele debatten