Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om Riksrevisjonens kritikk mot Bioforsk og Statens landbruksforvaltning for brudd på reglene for offentlig kjøp, og hva statsråden vil gjøre for å rydde opp i problemet

Datert: 23.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Riksrevisjonen retter kritikk mot Bioforsk og Statens landbruksforvaltning for brudd på reglene for offentlig kjøp. Riksrevisjonen har funnet mangler i protokoller for flere innkjøp. Bioforsk kritiseres også for et aksjekjøp uten Stortingets godkjennelse.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i problemet?


Les hele debatten