Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Om å forandre reglementet slik at brannvesenet kan anskaffe seg røykdykkerbiler til fordelaktige priser

Datert: 15.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Ofoten Brann IKS har i årevis brukt varebiler med monterte seter til røykdykkerutstyr i sine utrykningsbiler. Setene er ikke i bruk under utrykning, men er der for påkledning ved ankomst til skadestedet. Et nytt reglement gjør at Finansdepartementet nå stenger av brannvesenets mulighet til å anskaffe seg biler for røykdykkere til fordelaktige priser. De nye reglene krever at bilene må registreres som personbil, noe som gjør biler over 100 000 kr dyrere i innkjøp.

Vil statsråden forandre dette reglementet?


Les hele debatten