Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er tilfreds med at rusmisbrukere settes ut på anbud, med bakgrunn i at ventetidene for behandling har økt samtidig som det er ledig kapasitet hos flere rusinstitusjoner

Datert: 15.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Rusmisbruk er en viktig årsak til fattigdom og ekskludering fra samfunnet. Ventetiden for rusmisbrukere med rett til behandling har økt de senere årene. Samtidig er det ledig kapasitet hos flere rusinstitusjoner eid av ideelle aktører, og enkelte institusjoner har også blitt nødt til å legge ned på grunn av at helseregionene har sagt opp kontrakter.

Er statsråden tilfreds med rusfeltet i statsbudsjettet og med at rusmisbrukere settes ut på anbud?


Les hele debatten