Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om å innføre en tannhelsereform som sikrer at tannhelse finansieres som andre helsetjenester, og utvide dagens betalingsfrihetsordning til å omfatte langtids sosialhjelpmottakere som et skritt på veien

Datert: 15.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kristelig Folkeparti ønsker en tannhelsereform som sikrer at tannhelse finansieres som andre helsetjenester. Som et aller første og høyest prioritert skritt på veien mot full innføring av en slik reform, må dagens betalingsfrihetsordning utvides til å omfatte langtids sosialhjelpmottakere. Det må også sikres gratis behandlingstilbud til andre grupper med tilsvarende lav disponibel inntekt. Dette må gradvis utvides til betalingsfrihet for alle med inntekt under 2 G.

Vil statsråden gå med på disse forslagene fra Kristelig Folkeparti?


Les hele debatten