Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor Regjeringen har redusert sine ambisjoner om å sikre rehabilitering og opptrening til alle

Datert: 15.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I regjeringserklæringen fra regjeringen Stoltenberg II het det at Regjeringen vil sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det. I den nye regjeringserklæringen er denne formuleringen strøket, og erstattet med en formulering om at det skal settes av tilstrekkelige ressurser til habilitering og rehabilitering.

Hva er begrunnelsen for at ambisjonene på dette området er redusert, og hva er etter statsrådens vurdering tilstrekkelige ressurser til feltet?


Les hele debatten