Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Om når og hvordan Stortinget vil få seg forelagt anbefalingene fra Aukrust-utvalget vedr. telefonkontroll tilknyttet moderene telekommunikasjonssystemer

Datert: 13.12.1996
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 15.01.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Aukrust-utvalget, som omhandler spørsmålet om telefonkontroll i forhold til moderne telekommunikasjonssystemer, avga sin innstilling i januar 1996. Tidligere justisminister Grete Faremo har tidligere ikke gitt noe klart signal om når og hvordan utvalgets anbefalinger skal forelegges Stortinget.

Har den nye statsråden noe syn på dette spørsmålet?"


Les hele debatten