Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om å fjerne forbrenningsavgiften for å redusere avfallseksporten og sikre at norsk avfall utnyttes til miljøvennlig energiproduksjon i Norge

Datert: 28.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Norsk avfallsbransje har i lengre tid bedt om at forbrenningsavgiften fjernes for å redusere avfallseksporten til Sverige. Bransjen melder om en kraftig økning i avfallseksporten etter at deponiforbudet trådte i kraft 1. juli, og at norske forbrenningsanlegg nå opplever mangel på avfall. I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen tvert imot å øke forbrenningsavgiften.

Hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å bremse avfallseksporten og sikre at norsk avfall utnyttes til miljøvennlig energiproduksjon i Norge?


Les hele debatten