Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Datert: 29.10.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Forsyningssituasjonen for elektrisk kraft i Midt-Norge har de siste årene vært anstrengt, noe som blant annet har ført til at regionen har vært eget prisområde for elektrisk kraft. Rauma Energi har planer for opprustning av Verma kraftverk i Møre og Romsdal som kan øke produksjonen av fornybar energi i regionen. Flytting av inntaket for kraftstasjonen til Storhaugen ville kunne øke årlig kraftproduksjon fra 70 til 150 GWh.

Vil statsråden bidra til at Rauma Energis planer om opprustning av Verma kraftverk kan realiseres?


Les hele debatten