Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bidra til at vi får lys i vinduene uten tvang på de mange gårdsbruk i Hedmark som står tomme

Datert: 29.10.2009
Besvart: 11.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I mitt hjemfylke Hedmark står svært mange gårdsbruk tomme og eierne bor et annet sted. Dette kan ha flere årsaker.

Hva vil statsråden bidra med for at vi får lys i vinduene uten tvang, men heller mer frihet og bolyst til bruk av eiendommene og bebyggelsene?


Les hele debatten