Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Om å sikre at innføringen av arbeidsavklaringspenger skjer forsvarlig, med henvisning til at Riksrevisjonens rapport viser at arbeids- og velferdsetaten har hatt store styringsproblemer

Datert: 29.10.2009
Besvart: 04.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008, viser at etaten har hatt store styringsproblemer. Rapporten forteller om svikt i interne kontrollrutiner, mangelfull oppfølging av tjenester og store restanser i saksbehandlingen. 1. mars 2010 innføres arbeidsavklaringspenger.

Hvilke grep gjør statsråden for å forsikre seg om at denne innføringen skjer forsvarlig, uten at det rammer brukernes rettssikkerhet og påfører større arbeidsbelastninger for ansatte i etaten?


Les hele debatten