Spørretimespørsmål fra Tina Bru (H) til justisministeren

Om i hvilken grad statsbudsjettet bidrar til å sikre en forsvarlig politibemanning i Rogaland politidistrikt

Datert: 29.10.2009
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 04.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tina Bru (H)

Spørsmål

Tina Bru (H): I fremleggelsen av statsbudsjett for 2010 ble det varslet en storsatsing innenfor politi og påtalemyndighet som følge av en økt ramme på 1,3 mrd. kr. Det er noe uklart hvordan disse midlene vil komme de ulike politidistriktene til gode.

I hvilken grad bidrar det fremlagte statsbudsjettet til å sikre en forsvarlig politibemanning i form av økt bemanning i Rogaland politidistrikt?


Les hele debatten