Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om at det arbeides for en vitenskapelig og kulturell boikott av Israel ved NTNU, og hvorvidt statlig eide universiteter og høyskoler står fritt til å vedta denne typen boikott

Datert: 02.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Fra flere hold ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU, i Trondheim arbeides det nå aktivt for en vitenskapelig og kulturell boikott av Israel. Det er nå kommet så langt at det skal til behandling i styret ved NTNU.

Hva er statsrådens holdning til slike former for boikott, og står de statlig eide universiteter og høyskoler fritt å vedta denne type boikott?


Les hele debatten