Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Om å gi sikkerhetsklarering til vernepliktige i starten av tjenesten, med henvisning til at lang saksbehandlingstid legger klare begrensninger på deres oppgaver og muligheter til relevant tjeneste

Datert: 04.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I dagens forsvar blir over 90 pst. av de vernepliktige sikkerhetsklarert. Målet er at alle skal gis klarering i starten av tjenesten. Ifølge Vernepliktsrådet er det likevel slik at 1 av 5 soldater ikke rekker å få sikkerhetsklarering i løpet av hele førstegangstjenesten på grunn av lang saksbehandlingstid. Dette legger klare begrensninger på deres oppgaver og muligheter til relevant tjeneste.

Hvilke konkrete grep foretar statsråden for å rydde opp i denne situasjonen?


Les hele debatten