Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er en sammenheng mellom det meget lave øvings- og aktivitetsnivået i Hæren og det at en avdeling ikke klarte sertifiseringskravet for å reise til Afghanistan

Datert: 04.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hæren avsluttet nylig øvelsen Faryab, en avsluttende sertifisering for PRT 14 som deretter vil reise til Afghanistan i månedsskiftet november/desember 2009. I forbindelse med øvelsen ble det klart at en del av den oppsatte styrken ikke klarte sertifiseringskravene.

Hvilken del er dette snakk om, hvor mye har disse soldatene øvet gjennom sin førstegangstjeneste, og ser statsråden en sammenheng mellom det meget lave øvings- og aktivitetsnivået i Hæren og det at en avdeling nå ikke klarte sertifiseringskravet?


Les hele debatten