Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om hvilke tiltak Regjeringen vil iverksette for å hindre at Norge sakker akterut i EUs beslutningsprosesser når Lisboa-traktaten trer i kraft

Datert: 04.11.2009
Besvart: 04.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Václav Klaus undertegnet i går Lisboa-traktaten på vegne av Tsjekkia, og det siste formelle hinderet for ratifisering synes dermed å være forbi. Det betyr at traktaten kan tre i kraft fra 1. desember eller 1. januar neste år.

I UDs eget notat om Lisboa-traktaten går det klart fram at EUs beslutningsprosesser nå vil gå mye raskere, og at det selvfølgelig får betydning for Norges påvirkning som et utenforland.

Allerede i dag har Norge tidvis problemer med å følge beslutningsprosessene tett nok og komme tidlig nok inn i prosessen med å ivareta norske interesser. Vi kan jo her vise til bankinnskuddsgarantidirektivet og selsaken som eksempler på områder der Norge kom sent inn.

Mitt spørsmål til utenriksministeren er: Hvilke konkrete tiltak vil Regjeringa og utenriksministeren nå sette i verk for å hindre at Norge sakker akterut i beslutningsprosessene?


Les hele debatten