Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan Regjeringen har klart å forhandle bort elleve måneders studiefinansiering, når dette var en sak som alle var enige om

Datert: 04.11.2009
Besvart: 04.11.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): For Kristelig Folkeparti er den kunnskapen studentene får, utrolig viktig for oss som nasjon. Jeg har gått gjennom de rød-grønnes partiprogrammer, og funnet noen sitater.

«For at alle skal gis like muligheter, er utviding av antall måneder med studiestøtte nødvendig. Kun på denne måten sikrer vi alle lik rett til høyere utdanning, uavhengig av økonomisk og sosial status.» kan vi lese hos Arbeiderpartiet.

Hos SV kan vi lese:

«I kommende stortingsperiode» det vil si denne «vil SV prioritere å utvide studiestøtten til å gjelde 11 måneder.»

Fra Senterpartiets hjemmeside:

«Senterpartiet vil innføre 11 månaders studiestønad.»

Dette ble fulgt aktivt opp i valgkampen. I utallige debatter hvor representanter fra regjeringen var til stede, hørte jeg dette løftet ble gjentatt. Ja, selv utenriksministeren, Jonas Gahr Støre, sa i en fullsatt sal på Chateau Neuf at dette er noe man går inn for.

Men når studentene stod utenfor huset her og demonstrerte var det ikke så mange representanter til stede. Da var det egentlig kun to av ungdomspartiene til Regjeringen som stod fram og fortsatt ønsket, sammen med Kristelig Folkeparti, å jobbe for dette.

Jeg har gjennom flere år i politikken fått være med på en del forhandlinger. Man taper av og til saker man står alene om og som man ikke får flere med på. Men hvordan klarte Regjeringen å forhandle bort elleve måneders studiefinansiering i Soria Moria? Det var en sak som alle var enige om. Det var en sak som alle hadde sagt og gjentatt at de skulle prioritere. Det er meg en gåte. Det er mange studenter som ble skuffet da Soria Moria II ble lagt fram.


Les hele debatten