Spørretimespørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av barnevernet, og hva som gjøres for å påse at saksbehandlingstiden i fylkesnemndene ikke overskrides

Datert: 29.10.2009
Besvart: 11.11.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Riksrevisjonen har nå lagt frem en rapport som viser at barnevernet somler i 9 av 10 saker. I rapporten viser Riksrevisjonen til at den lange saksbehandlingstiden i fylkesnemndene får alvorlige konsekvenser for de barna dette gjelder.

Er statsråden enig i kritikken fra Riksrevisjonen, og hva vil statsråden gjøre for å rette opp i denne alvorlige kritikken og påse at saksbehandlingstiden ikke overskrides?


Les hele debatten