Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om forskningsinstitusjonenes reaksjoner på statsbudsjettet for neste år, og hva det er statsråden ser som ikke institusjonene ser, når hun fremholder at budsjettforslaget egentlig er bra

Datert: 04.11.2009
Besvart: 04.11.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Forskningsministeren kan i og for seg bare stå.

Det jeg har lyst til å spørre om, gjelder reaksjonen på det fremlagte statsbudsjettet for neste år, som i og for seg har vært samstemt fra alle berørte parter. Jeg har lyst til å sitere litt: Universitets- og høgskolerådet ser ingen prioritering av forskning og høyere utdanning i budsjettforslaget. De mener at handlingsrommet for universiteter og høyskoler vil svekkes ytterligere. Forskerforbundet ber institusjonene vurdere om det i det hele tatt er forsvarlig å ta imot nye studieplasser, slik som de ligger og er underfinansiert i budsjettet.

Og når det gjelder institusjonene, påpeker f.eks. Universitetet i Bergen at de ikke har sett et like stramt budsjett siden hvileskjæret i 2007. Universitet i Oslo skriver at

«når vi opplever en reell reduksjon av bevilgningene til undervisning og forskning som allerede er i gang, vil dette på lengre sikt true Norges status som kunnskapsnasjon.»

NTNU er på sin side tydelig og klar i sin oppsummering. Den er kort og kontant. De sier:

«Dette holder ikke!»

Statsråden har da fremholdt, senest på et seminar i går der vi begge var til stede, at budsjettforslaget egentlig er bra. Så mitt spørsmål til statsråden er egentlig ganske enkelt: Hva er det statsråden ser som ingen av forskningsinstitusjonene ser?


Les hele debatten