Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at pasienter som får utsatt hjerteoperasjoner pga. utbruddet av svineinfluensa, får et tilbud ved Feiringklinkikken

Datert: 05.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Utbruddet av svineinfluensa har ført til en ekstraordinær situasjon for mange sykehus. Blant annet stanses all planlagt hjertekirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge for å utvide kapasiteten for intensiv behandling. På grunn av for få intensivsykepleiere og leger har Rikshospitalet utsatt hjerteoperasjoner. Det samme vurderer St. Olavs Hospital. Ved Feiringklinikken er det ledig operasjons- og intensiv overvåkningskapasitet.

Vil statsråden sørge for at pasienter som får utsatt hjerteoperasjoner ved andre sykehus får et tilbud ved Feiringklinikken?


Les hele debatten