Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til justisministeren

Om å sikre tilstrekkelig bemanning på lensmannskontorer i Distrikts-Norge

Datert: 09.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har lagt ned politiberedskapen i bl.a. Sauda og Suldal om natten grunnet problemer med å rekruttere politifolk i denne delen av distriktet og de muligheter ny arbeidstidsordning gir for organisering av politiarbeidet. Dette fremkommer i en artikkelserie i Haugesunds Avis 6. og 7. november 2009.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det er tilstrekkelig bemanning på lensmannskontorer i Distrikts-Norge?


Les hele debatten