Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å ta initiativ til å lage en felles tiltaksplan for verftsnæringen med finansministeren og olje- og energiministeren

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har gjennom en rekke oppslag sett at det særlig innenfor verftsnæringen vil bli betydelige utfordringer i årene som kommer. Vi har også sett at næringsministeren har reist fra sted til sted, i sin higen etter å få mer kunnskap om dette temaet – ja, vi har vel sett at det også har gått litt fort i svingene, og på de rette strekningene, for å få tilstrekkelig med kunnskap.

Mitt spørsmål til statsråden i dag er knyttet oppimot det å kunne samarbeide på tvers av de forskjellige departementer for å prøve å komme fram til en tiltaksplan. For det er åpenbart at særlig når det gjelder verftsnæringen er det flere statsråders områder man veldig fort kommer inn på. Vi vet at innenfor verftene er ca. 80 pst., pr. i dag, av kontraheringene knyttet til olje- og gassektoren. Det vil si at man med en gang kommer innenfor området til olje- og energiministeren. Vi vet også at skatteregimet knyttet til sokkelen påvirker investeringstakten, også knyttet til stand by-fartøyer, rørlegging, etc.

Jeg vil stille følgende spørsmål til statsråden: Vil statsråden ta et initiativ til at han selv, altså næringsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren setter seg ned for å lage en felles tiltaksplan, om hvordan vi kan komme ut av den mulige krisen vi kan se innenfor verftsnæringen, relativt raskt?


Les hele debatten