Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Om hvorvidt utlendingsmyndighetenes krav til homofile asylsøkere er akseptable, når det legges til grunn at en homofil iraner vil kunne leve ut sin legning innenfor de sosiokulturelle rammene som gjelder i Iran

Datert: 20.10.2009
Besvart: 18.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Dersom en homofil iraner søker asyl i Norge vil utlendingsmyndighetene legge til grunn at vedkommende vil kunne leve ut sin seksuelle legning dersom dette skjer innenfor de sosiokulturelle rammene som gjelder i Iran. Rammene for hva som er sosialt akseptert når det gjelder homofilt samliv er svært begrenset og forbundet med mulige straffereaksjoner i Iran. I praksis krever norske utlendingsmyndigheter at den homofile skjuler sin legning.

Mener statsråden at det er et akseptabelt krav å stille til en homofil asylsøker?


Les hele debatten