Spørretimespørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Datert: 29.10.2009
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Det nedlegges et betydelig og verdifullt arbeid i kriminalomsorgen.

Hvordan vil statsråden bidra til å øke forskningen på effekten av soning i norske fengsler, med spesiell vekt på hva som kan redusere tilbakefall?


Les hele debatten