Spørretimespørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til justisministeren

Om å skape flere lukkede sone- og varetektsplasser i Kristiansand-regionen

Datert: 05.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP)

Spørsmål

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP): Fengselskapasiteten i Kristiansand-regionen er så dårlig at varetektsfengslede slippes fri mot politiets og rettens vilje, eller plasseres på hoteller. Politiansatte går ut i media med sine frustrasjoner. Det er demotiverende for både politi og rettsinstans, og er farlig for den øvrige befolknings rettsoppfatning. Løslatelse av innsatte kun for å gi plass til varetekt er uakseptabelt.

Hvilke grep vil statsråden aktivt ta for å aktivt skape flere lukkede sone- og varetektsplasser i regionen?


Les hele debatten